Skip to content
Menu
0
Twój koszyk jest pusty.
0
Twój koszyk jest pusty.
Menu

Regulamin strony i sklepu Architekt Na Szpilkach

Dzień dobry, cześć,

nazywam się Katarzyna Antończyk i jestem właścicielką strony internetowej www.architektnaszpilkach.pl oraz sklepu na tej stronie internetowej. Poniżej znajdziesz regulamin tego sklepu, w którym znajdują się m.in. moje dane, sposoby realizacji zamówienia i informacje o płatnościach. W razie pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@architektnaszpilkach.pl 

Wszystkie poprzednie wersje tego regulaminu znajdują się pod jego treścią, do pobrania w formie pdf. 

Uściski

Katarzyna Antończyk

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Sprzedawca – Katarzyna Antończyk, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Armii Krajowej 72/5, 81-844 Sopot, NIP: 5851431671, REGON: 221476467
 3.  Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem sklep.architektnaszpilkach.pl/regulamin
 4.  Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.architektnaszpilkach.pl
 5.  E-book – e-book, którego twórcą jest Katarzyna Antończyk
 6.  Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.architektnaszpilkach.pl
 7.  Kurs – kurs on-line, którego twórcą jest Sprzedawca; wszystkie Kursy opisane są na Stronie, 
 8.  Konsultacje – usługa 60 minutowych konsultacji online z arch. Katarzyną Antończyk, dostępna w Sklepie
 9.  Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Kupujący może otrzymywać od Sprzedawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
 10. Operator Płatności: przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza oraz Paypal PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449

§ 2
Postanowienia wstępne

 1.  Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2.  Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3.  Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  3. Do korzystania z e-booka i załączonych do niego plików konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  5) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  6) standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
  7) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4.  Do korzystania z Konsultacji konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa,  program do rozmów video Skype oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail 
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 
 6. Kupującego w ramach korzystania z Usług obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawny
 7. Ceny w podane w sklepie są cenami brutto podanymi w polskich złotych, zawierają podatek VAT, odpowiedni dla każdego produktu.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1.  Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2.  Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w §5 Regulaminu.
 3.  Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.
 4.  Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 5.  Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie. 
 6.  Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 7.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8.  Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9.  Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@architektnaszpilkach.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Prawa własności intelektualnej

 1.  Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2.  Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych lub jakichkolwiek ich fragmentów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§ 5
Zawieranie umowy

 1.  W celu zakupu kursu internetowego lub e-booka lub produktu „konsultacje”, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • dodać produkt lub pakiet do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta, 
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2.  Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.  
 3.  Po skutecznym dokonaniu płatności lub ustawieniu płatności cyklicznej, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych kursów internetowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

§ 6
Wykonanie umowy

 1.  Dostawa produktów elektronicznych: E-booka z bonusami oraz Kursu  nastąpi poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi natychmiast po zakupie, a najpóźniej w ciągu 48 godzin od zakupu. Z momentem otrzymania linków zostaje udzielona licencja na korzystanie z produktów.
 2.  Dostawa konsultacji z autorką e-booka Katarzyną Antończyk następuje poprzez kontakt mailowy pod adresem kontakt(at)architektnaszpilkach.pl w celu umówienia się na rozmowę. Czas trwania konsultacji to 60 min wliczając w to czas potrzebny do zapoznania się z materiałami dodatkowymi (projekt, konto w mediach społecznościowych, strona www lub inne dokumenty ). Konsultacje należy wykorzystać jednorazowo, w ciągu 30 dni od daty zakupu. Konsultacje mogą odbyć się w dniach poniedziałek-czwartek w godzinach 8.30 – 16.30, w dni robocze. 
  3. Szczegóły związane z przebiegiem Kursu znajdują się w opisie Kursu na Stronie.
  4. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu w terminie wskazanym w opisie Kursu na Stronie.
  5. Jeżeli wybrany wariant Kursu przewiduje dodatkowe świadczenia ze strony Sprzedawcy, zostaną one wykonane zgodnie z informacjami zawartymi w opisie Kursu na Stronie.

§ 7
Licencja na korzystanie z E-booka oraz plików

 1. Kupujący może pobrać zamówionego e-booka zaraz po umożliwieniu mu jego pobrania. Liczba komputerów lub urządzeń mobilnych, na które Kupujący może pobrać zamówionego e-booka, wynosi 5 sztuk. 

2. Sprzedawca oświadcza, że w sytuacji ujawnienia przez Kupującego linku, o którym mowa powyżej osobie postronnej, osoba ta może dokonać pobrania zamówionego e-booka w miejsce Kupującego; stąd też uprasza się Kupującego o nieudostępnianie ww. linku. Pobranie pliku zawierającego zamówionego e-booka za pomocą linku przesłanego przez Sprzedawcę jest traktowane przez Sprzedawcę jak pobranie tego pliku przez Kupującego, który go zamówił. 

3. Po dziesięciokrotnym pobraniu e-booka każdy z udostępnionych Kupującemu linków stanie się nieaktywny. Zamówienie zostaje zrealizowane z momentem ostatniego pobrania e-booka. 

4. E-book można pobrać przez 365 dni od dnia zakupu. Po tym czasie linki staną się nieaktywne. 

5. Licencja nie obejmuje edycji, wydzielania stron, kopiowania tekstu lub jakichkolwiek fragmentów e-booka. 

6. Licencja umożliwia korzystanie z e-booka tylko przez Kupującego, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego. 

7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Kupujący nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji e-booka, usuwania błędów e-booka.  

8. Kupujący, który kupił e-booka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego lub przekazania swojej licencji innej osobie.

9. Kupujący powinien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z e-booka przez niego kupionego.

10. W przypadku, kiedy e-book kupowany jest dla celów zawodowych, nieuprawnione jest przekazywanie e-booka innym pracownikom firmy. Licencja e-booka obejmuje 1 osobę. Dla każdego pracownika firmy powinna być kupiona osobna licencja.

11.  E-book jest zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym (watermarkiem), który zawiera imię, nazwisko i adres e-mail kupującego.

12. Kupującemu nie wolno usuwać zabezpieczenia e-booka.

§ 8
Odstąpienie Kupującego od umowy

 1.  Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2.  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3.  Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4.  Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta.
 5.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6.  W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

§ 9
Odpowiedzialność za wady i reklamacje

 1.  Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
 2.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3.  Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 4.  Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie UOKiK
 5.  Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak i pocztą elektroniczną.
 6.  Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies dostępne są pod adresem:

www.architektnaszpilkach.pl/polityka-prywatnosci

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  A. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  B. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  C. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z Sklepu ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2.  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 3.  Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2020
 5.  Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.